Introductie Blog: ‘Stemmingen’

‘Stemmingen’

Dit blog gaat over ‘stemmingen.’ Preciezer was misschien geweest als ik gezegd had dat het over ‘wrok’, ‘verongelijktheid’ of ‘animositeit’ gaat – maar ik wil niet de indruk wekken dat het om iets negatiefs gaat. In dit blog wil ik de gedachten, vondsten, overwegingen en beschouwinkjes publiceren die me uiteindelijk naar een boek over dit onderwerp moeten brengen.

Om duidelijk te maken wat een stemming is, is het misschien goed een vrouwelijke en een mannelijke vorm te onderscheiden. De vrouwelijke variant heeft de vorm van het opdringerige moralisme dat in het Engels ‘nagging’ genoemd wordt (in het Nederlands zou je van ‘vitten’ en ‘bedillen’ kunnen spreken). De mannelijke variant is de wrokkige, tegendraadse teruggetrokkenheid waarmee Achilles in het begin van de Ilias op het strand zit.

Kenmerkend voor een ‘stemming’ is dat hij intimiderend is voor de omgeving en een gevoel van oei, uitkijken! uitlokt. Het is echter nog niet eens dit gevoel ‘op kousenvoetjes te moeten lopen’ dat stemmingen zo lastig te hanteren maakt, maar het feit dat stemmingen nauwelijks te adresseren zijn. Stemmingen zijn weliswaar all over the place, maar gaan gehuld in een mantel van ‘niks aan de hand’ en ‘kom mij niet te na.’ Het gevolg kan zijn dat de stemmingmaker en zijn omgeving in een negatieve feedbackloop belanden waar bijna niet meer uit te komen valt.

In dit blog wil ik proberen op te helderen wat de oorzaak van stemmingen is (komen alle stemmingen voort uit een gevoel van afwijzing?), waarom ze bij sommigen wel en anderen niet voorkomen, wat erin wordt uitgedrukt (zijn het manifestaties van een behoefte aan contact die zodanig is vormgegeven dat het effect volkomen averechts is?), hoe ze tot uiting komen in relaties en, last but not least, wat er aan te doen is (voor de stemmingmaker zowel als voor zijn/haar omgeving). Ook wil ik de mythologische en literaire aspecten in kaart brengen en uitzoeken wat denkers als Gustav Jung (animus/anima) en Almaas (zijn stemmingen varianten van negative merging?) er over geschreven hebben.