Introductie Blog: ‘Stemmingen’

‘Stemmingen’ Dit blog gaat over ‘stemmingen.’ Preciezer was misschien geweest als ik gezegd had dat het over ‘wrok’, ‘verongelijktheid’ of ‘animositeit’ gaat – maar ik wil niet de indruk wekken dat het om iets negatiefs gaat. In dit blog wil ik de gedachten, vondsten, overwegingen en beschouwinkjes publiceren die me uiteindelijk naar een boek over […]